Bay Tree Stand, Mandalay Wildlife Refuge (2018)
Bay Tree Stand, Mandalay Wildlife Refuge (2018)

© Philip Jessup

No Name Canal, Mandalay Wildlife Refuge (2018)
No Name Canal, Mandalay Wildlife Refuge (2018)

© Philip Jessup

Cypress and Saw Grass, Mandalay Wildlife Refuge (2018)
Cypress and Saw Grass, Mandalay Wildlife Refuge (2018)

© Philip Jessup

American Lotus, Mandalay Wildlife Refuge (2018)
American Lotus, Mandalay Wildlife Refuge (2018)

© Philip Jessup

Cattails and Bulltongue, Terrebone Parish Coast (2018)
Cattails and Bulltongue, Terrebone Parish Coast (2018)

© Philip Jessup

Cypress Stand with Knees, Mandalay Wildlife Refuge (2018)
Cypress Stand with Knees, Mandalay Wildlife Refuge (2018)

© Philip Jessup

Lillies, Mandalay Wildlife Refuge (2018)
Lillies, Mandalay Wildlife Refuge (2018)

© Philip Jessup

Primrose, Mandalay Wildlife Refuge (2018)
Primrose, Mandalay Wildlife Refuge (2018)

© Philip Jessup

Spanish Moss, Mandalay Wildlife Refuge (2018)
Spanish Moss, Mandalay Wildlife Refuge (2018)

© Philip Jessup

Trainasse, Terrebone Parish Coast (2018)
Trainasse, Terrebone Parish Coast (2018)

© Philip Jessup